duurzame ontwikkelingsdoelen

Lokale samenwerking en draagvlak

De Buitenkamer wil ook als stichting graag verbinden. Wij zoeken regelmatig gelijksoortige organisaties in onze omgeving op en onderzoeken hoe we kunnen samenwerken. Met Welkom in Utrecht hebben we in 2022 een pilot gedraaid waarbij we met een groep vluchtelingen getuinierd hebben. Via hen bieden we onze activiteiten aan vluchtelingen en/of nieuwe statushouders aan.   

Op lokaal niveau heeft de gemeente Utrecht zich ten doel gesteld om een gezonde stad te zijn van en voor iedereen (bron: gemeente utrecht). De gemeente richt zich hierbij o.a. op gezondheid en veerkracht, gelijke kansen voor iedereen, het gevoel van samen zijn en het streven naar een prettige, groene leefomgeving in en om de stad.