duurzame ontwikkelingsdoelen

De Sustainable Development Goals, oftewel: Duurzame Ontwikkelingsdoelen, moeten in 2030 wereldwijd een eind hebben gemaakt aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. De Buitenkamer draagt hieraan bij door in Utrecht te werken aan de volgende doelen:  


“Vergeleken met andere landen komt ondervoeding in Nederland niet vaak

voor. Bij ons ligt de nadruk van dit doel op de duurzaamheid van de voedselproductie en de impact ervan op de kwaliteit van de leefomgeving en het dierenwelzijn. Ook voedselverspilling moet afnemen.”


De tuinen van De Buitenkamer worden ecologisch beheerd vanuit het idee dat gezonde voeding groeit op een gezonde bodem. In de keuken hanteert De Buitenkamer het principe ‘zero waste’: we kijken bij de producten naar hoe we alles kunnen gebruiken en zo min mogelijk verloren laten gaan, bijvoorbeeld door de oogst in te maken of te fermenteren. Wat er daarna nog overblijft gaat op de composthoop en wordt zo voeding voor de bodem. 

“Het voorkomen van voortijdige sterfte veroorzaakt door overdraagbare en niet-overdraagbare ziektes en psychische problemen staat hoog op de VN-agenda. “Het aanpakken van roken, overgewicht  en problematisch alcoholgebruik kan de gezondheid van veel Nederlanders verbeteren.”


Het eerste hoofddoel van De Buitenkamer is mensen uit hun hoofd te laten komen door met hun handen te werken. Talloze studies laten zien dat buiten in de natuur zijn en met de hand iets maken goed zijn voor het psychisch welbevinden. Met name het voorkomen of verminderen van stress-gerelateerde klachten is wat we willen bereiken.


Dit doel gaat over het verminderen van ongelijkheid tussen landen. Maar ook in eigen land is sociale samenhang onontbeerlijk voor het goed functioneren van de samenleving. Iedereen moet gelijke kansen krijgen om deel uit te maken van de sociale infrastructuur.”

De Buitenkamer wil mensen uit diverse lagen van de samenleving verbinden: jong en oud, arm en rijk, nieuwe en geboren Utrechters. Door met en van elkaar te leren ontstaat er meer begrip en waardering.


“Duurzame productie en consumptie, met een efficiënter gebruik van grondstoffen, verlaagt de druk op het milieu en vermindert de afhankelijkheid van die grondstoffen.”


De Buitenkamer maakt zoveel mogelijk gebruik van tweedehands materialen om zo het verbruik van grondstoffen te verminderen. Daarnaast hanteert De Buitenkamer het ‘zero waste’ principe door te zoeken naar geschikte toepassingen voor reststromen: uiteraard composteren, maar bijvoorbeeld ook onbruikbare delen van een schapenvacht toepassen als mulchlaag (bodembedekking). Een ander voorbeeld is dat met uienschillen wol geverfd kan worden. De Buitenkamer stimuleert het duurzame gebruik van textiel door kennis te delen over hersteltechnieken.


“SDG 15 gaat over bescherming, herstel en duurzaam beheer van het leven op het land in al zijn vormen. Bescherming en herstel van ecosystemen en biodiversiteit kunnen de weerbaarheid tegen toenemende bevolkingsdruk, intensivering van landgebruik en klimaatverandering versterken.”

De Buitenkamer werkt in de tuinen aan een gezonde, levende bodem om zo op kleine schaal bij te dragen aan biodiversiteit. In de tuinen is ruimte voor inheemse planten en zijn er het hele jaar door bloeiende planten te vinden als voedselbron voor o.a. wilde bijen. Op de tuinen zijn padden, hagedissen, salamanders en slangen gezien en vele soorten vogels. Door te zorgen voor nest- en schuilmogelijkheden voor de dieren  draagt de Buitenkamer bij aan de verbetering van hun leefomgeving. 

Lokale samenwerking en draagvlak

De Buitenkamer wil ook als stichting graag verbinden. Wij zoeken regelmatig gelijksoortige organisaties in onze omgeving op en onderzoeken hoe we kunnen samenwerken. Met Welkom in Utrecht hebben we in 2022 een pilot gedraaid waarbij we met een groep vluchtelingen getuinierd hebben. Via hen bieden we onze activiteiten aan vluchtelingen en/of nieuwe statushouders aan.   

Op lokaal niveau heeft de gemeente Utrecht zich ten doel gesteld om een gezonde stad te zijn van en voor iedereen (bron: gemeente utrecht). De gemeente richt zich hierbij o.a. op gezondheid en veerkracht, gelijke kansen voor iedereen, het gevoel van samen zijn en het streven naar een prettige, groene leefomgeving in en om de stad.